Partridge bemiddelt sinds 1998 bij geschillen in bouw, infra, gebiedsontwikkeling. Zij werkte jarenlang op aanbeveling - of in opdracht - van onder meer de rechtbanken van Amsterdam, Breda, Den Haag en Rotterdam, de gerechtshoven van Den Haag en Amsterdam, het Nederlands Mediation Instituut en ACB (VNO/NCW). Veruit de meeste opdrachten kwamen en komen echter van ondernemingen (van beursgenoteerd tot kleinbedrijf), overheden (vooral gemeentelijke) en verenigingen of stichtingen.

Partridge behandelde geschillen over tunnels, funderingen, duikers, constructies, renovatie, nieuwbouw (woning en utiliteit), projectontwikkeling, waterschade, omgevingsschade, meer- en minderwerk, vastgoed, enzovoorts.

Partridge pakt een geschil projectmatig aan. Als bemiddelaar treedt zij afwisselend op als manager, onderhandelaar, planner, gespreksleider, coach en materiedeskundige. Ze overlegt met partijen afzonderlijk en gezamenlijk. Ze adviseert en draagt oplossingen aan. Haar doel is het bereiken van een door partijen gezamenlijk gedragen, vastgelegde en ondertekende oplossing. Deze dient vooral praktisch en overzichtelijk te zijn.

 

 

Bij bemiddeling komt zo nodig elk aspect van het geschil aan de orde: technisch, financieel, juridisch, commercieel, communicatief, strategisch, politiek en zo voorts. Dit om het aantal oplossingsrichtingen te vergroten en de beste ervan zo snel mogelijk te kunnen oppakken.

Partridge participeert sinds 2013 in De Projectbemiddelaar BV: www.deprojectbemiddelaar.nl

 

 

Terug naar de voorpagina Contactgegevens
Site by KREM Produkties