Soms lopen onderhandelingen, bijvoorbeeld over een samenwerkingsovereenkomst of een overname, ongewenst vast. De inzet van een deskundige in een bemiddelende en indien nodig coachende rol kan dan helpen: Deal Facilitation. Hier volgen drie voorbeelden.

 

 

De benoeming van een nieuwe vennoot schoot niet op, al was er een kandidaat. Partridge voerde gesprekken met de kandidaat en met iedere vennoot om te achterhalen hoe ieder van hen aankeek tegen de toekomst van het bedrijf, tegen zichzelf in het bedrijf en tegen de eigen verdere toekomst. Daarna volgde een dag met uitsluitend de vennoten om de bevindingen in onderlinge samenhang te brengen. Het resultaat was voor de kandidaat zijn benoeming, voor het bedrijf een aangepaste strategie en voor de vennoten een toekomstplanning in hoofdlijnen.

De samenwerkingsovereenkomst was grotendeels gereed, maar daarna stagneerden de onderhandelingen. De vertrouwelijke documenten die Partridge ontving toonden verschillen aan in de verwachte opbrengst van het project en aarzelingen over de gekozen aanpak. In nauw overleg met de betrokken deskundigen werden voldoende aanpassingen gerealiseerd om afronding van de overeenkomst te bereiken.

De eigenaren van een bedrijf wilden hun aandelen overdragen aan enkele medewerkers. Soms leek men er uit te komen, dan weer lag alles stil. Partridge sprak met ieder van hen, maar concentreerde zich vooral op de beoogde opvolgers. Het resulteerde in een rapport waarin ieders positie werd geschetst alsook de kans op een succesvolle overdracht. Deze kans werd gering geacht. Men besloot eensgezind andere wegen te volgen.

 

 

Terug naar de voorpagina Contactgegevens
Site by KREM Produkties